setkání | beseda

Lidské bytí a co poté

Antonín Mareš

Beseda s Antonínem Marešem. Pan Antonín je nekonečnou studnicí informací, můžeme se ho ptát na téměř jakákoli témata, především spojená s naší existencí v této realitě, v tomto vesmíru, v tomto životě. Na osobní dotazy pan Mareš odpovídat nebude, natož aby je řešil.

Akce již proběhla. Děkujeme za návštěvu!

ČT  22. 03. 2018 17:00 | Vstupné dobrovolné

Praktické informace

Beseda bude volně přístupná až do večerních hodin (tzn. můžete se přidat i později).

Děkujeme Vám za dobrovolné vstupné.

 

Bude příjemné, když doneseme malé občerstvení, aby nám při tom besedování moc nevyhládlo :-).

 

K dispozici bude čaj, káva, voda a jiné nápoje za malý příspěvek.

Antonín Mareš

Šel jsem touto Zemí, a mé srdce zaplakalo.

Potkal jsem mnoho lidí, ale oni neměli srdce. 

Místo něho měli kámen, a on je tížíl, hrbil a ohýbal.

Potkal jsem mnoho lidí, ale oni neměli lásku. 

V sobě ale živili nenávist, zlobu a touhu po pomstě.

Potkal jsem mnoho lidí, ale oni neviděli, neboť byli slepí. 

Neviděli lásku tohoto světa, neboť vnímali pouze sami sebe. 

Neviděli krásu tohoto světa, neboť vnímali jen hmotu bez obsahu.

Neviděli touhu tvoření, neboť jejich vnitřek byl prázdný. 

A mé srdce zaplakalo. 

Tu zřel jsem u v prachu cesty člověka, jenž ubohým se zdál. 

Byl špinavý a jeho šat byl potrhán, jeho obuv rozedrána a on na kraji svých sil. 

Poklekl jsem k němu, abych mu podal skývu chleba, neboť hladovým se mi zdál. 

Však pozvedl ke mně své oči a já spatříl v nich obraz nevýslovné krásy. 

Jeho ústa promluvila a takto ke mně hovořil.

"Svým srdcem jsi mě nasytil, svou láskou jsi mě napojil

a svým lidstvím jsi mi otevřel svět nebývalé krásy." 

A já v jeho očích spatřil samo Nebe a sama Sebe a vše Lidské, jež láskou září. 

To sama věčnost, mi v očích ubohého starce, ukázala svou tvář.

Od té doby jdu životem a pro tohoto jediného, ubohého i svůj život chci v plen dát. 

Neboť v jeho očích, v jeho srdci a v jeho lásce, jež obejmula celý svět,

SAMA SEBE JSEM UVIDĚL.
 

KALIMETA

HOTEL KALIMETA

Ticho. Čistota. Jednoduchost. Uklidňující atmosféra.

Kruhová hudební restaurace hotelu KALIMETA nad obcí KUROSLEPY

Nutričně vyvážená veganská strava. Bez lepku.

Profesionální zvuková, světelná a projekční technika.