Ve jménu LVA, aneb setkání s Přemyslem Otakarem II.

30. 9. 2022 v 17:00

Režisér Jan E. Svatoš, Jaroslav Kugler, Taťána Ješetová

Promítání dokumentárního filmu a křest knihy

Příspěvek: 299 Kč

Rezervace místa na e-mailu: tjesetova@seznam.cz

Promítání a beseda s režisérem dokumentárního filmu "Až zařve lev" Jana E. Svatoše, který natočil příběh českého krále Přemysla Otakara II. a zapomenutého poutníka Odorika, který jako první Evropan spatřil Tibet.

Promítání filmu "Až zařve LEV"

Film předkládá divákovi pohled na jednoho z největších panovníků českých zemí, který přinesl nevídanou slávu a položil základy, na kterých dál mohl stavět Karel IV. Obdivuhodnou velikost Přemysla Otakara II. si často vůbec neuvědomujeme a tento film, který je skutečným zážitkem, toto opomenutí napravuje.

Součástí promítání na plátně je také setkání s režisérem filmu.

www.jansvatos.com


"V bezčasí Dantova očistce se potkávají dvě významné postavy českého středověku: král Přemysl II. Otakar a zapomenutý cestovatel, mnich Odorik. Výměnou za popis cesty do východních zemí světa přiměje slavného krále složit účet za svoji vládu plnou úspěchů, ale i proher a křivd. Brzy zjišťuje, že oba mají nečekaně mnoho společného."

Originální středověký film s mistrovským dialogem mezi svědomím krále a Odorikovou zvídavostí vás provede českým královstvím v době největšího územního rozmachu. Film také připomíná, že problémy řešené ve středověku jsou aktuální i v naší době. Na základě dlouholetých rešerší a spolupráce s předními českými i zahraničními odborníky se divák seznámí s unikátními a zapomenutými historickými artefakty připomínající nadčasovost génia přemyslovského rodu. Hlas historickým osobnostem propůjčili František Němec, Igor Bareš a Daniela Kolářová. Natáčelo se v ČR, v Itálii, Francii, Švýcarsku, Německu, Rakousku a Slovinsku."


Představení a křest knihy Tajemný klášter pod horou

Mysterium gotického kláštera Zlatá Koruna badatelky Taťány Ješetové. Klášter byl založen Přemyslem Otakarem II. jako jeho jediný cisterciácký klášter a kniha přináší nový pohled na stará tajemství. Tajemství, která jsou ukotvená přímo ve stavbách samotného kláštera a nedají spát člověku, který hledá odpovědi na překvapivé otázky – proč byl klášter umístěn tam, kde je, podle jakého klíče byl vystavěn zlatokorunský chrám, proč je jedna z nejvzácnějších rozet umístěna na tak netradičním místě a mnohé další.

Setkání s autorkou knihy. www.taniassecret.cz• Součástí promítání je také občerstvení v podobě veganského rautu.

• Příspěvek na akci: 299 Kč

Svá místa si prosím rezervujte na e-mailu: TJesetova@seznam.cz