Zveřejnění záměru:

Projekt rozdělení společnosti Kalimeta s.r.o. formou odštěpení sloučením.