top of page

Spolek KALIMETA

 

KALIMETA slouží všem dobrým lidem pro setkávání, přednášky, koncerty, semináře a jiné akce.

Společným záměrem spolku je vzestup vědomí Člověka na Zemi, pravda, lidskost, opravdovost.

Stanovy a informace pro členy spolku KALIMETA

Spolek je založen za účelem:

 • organizování a pořádání kulturních, sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, uměleckých a hudebních produkcí 

 • provozování, podpora a správa míst i organizací zajišťujících vzdělávání a uzdravení, sport i relaxaci, umění a tvořivost, kulturu i hudbu, ochranu přírodních zdrojů a vztahu k půdě

 • osvěta, osobnostní rozvoj, výuka a vzdělávací činnost

 • podpora obnovitelných energetických zdrojů

 • aktivní ochrana, záchrana, výsadba a obnova lesů, pralesů, oceánů, moří, vodních zdrojů, jezer, rybníků, potoků, řek, stromů, alejí, stromořadí a permakulturních zahrad

 • osvěta a činnosti vedoucí ke snižování ekologických zátěží a odpadového hospodářství. Celková ochrana fauny a flory

Členství, informace, příspěvky:

 • členství ve spolku je dobrovolné a vzniká automaticky odesláním přihlášky nebo online registrací na jakoukoliv akci, která se koná v prostorách centra Kalimeta....

 • přihlášením a registrací do spolku nevzniká pro člena žádný závazek a ze spolku lze kdykoliv vystoupit

 • každý člen spolku ("Živý Člověk") plně zodpovídá sám za sebe a za jakékoliv své činy

 • každý člen spolku plně zodpovídá za své děti, pokud s nimi přichází do prostoru Kalimety

 • pokud je přihlášeno na akci nezletilé dítě svým rodičem, tak rodič nese plnou zodpovědnost za své dítě

 • každý člen spolku souhlasí s možným pořízením fotografií nebo video záznamu za účelem propagace Kalimety

 • registrace nového člena může být provedena také přímo na místě v den konání akce

 • každý člen spolku souhlasí, že může být kontaktován přes email nebo telefon ohledně informací, které se týkají dané akce a případně může být informován o připravovaných akcích formou emailové pozvánky

 • ​​příspěvek poskytnutý na akci je dobrovolný členský příspěvek a slouží na provoz a zajištění akce

 • příspěvek může být poskytnut v hotovosti nebo elektronickou formou přes platební bránu

 • příspěvek může být poskytnut také jinou formou či výměnou energie, pokud se na tom obě strany společně dohodnou

 • členský příspěvek je nevratný

 • pro rezervaci místa na dané akci, je třeba vždy předem uhradit uvedený příspěvek 

 • proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací

Příspěvky a storno podmínky:

- příspěvek, který platíte pro rezervaci místa přes platební bránu nebo na bankovní účet, je nevratný a slouží jako vaše potvrzení závazku, že na akci přijdete. Jeho platbou přijímáte svou odpovědnost za to, že se na akci budete moci dostavit, stejně jako důsledky níže uvedené, pokud nepřijedete.

4 týdny před začátkem akce: vrácení 100% částky
3 týdny před začátkem akce: vrácení 50% částky
2 týdny před začátkem akce: částka se nevrací

Kalimeta-pulmesic
bottom of page