Vědomý Spolek

 

KALIMETA slouží všem dobrým lidem pro setkávání, přednášky, prezentace, semináře, workshopy, školení, kurzy, živé hudební produkce, koncerty, festivaly, divadelní představení, slavnostní příležitosti, svatby a jiné akce.

 

Společným záměrem spolku je vzestup vědomí Člověka na Zemi, růst všeho a všech, v lásce, harmonii, spolu.

Stanovy a informace pro členy vědomého spolku (Arkturia z.s.)

Spolek je založen za účelem:

 • organizování a pořádání kulturních, sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, uměleckých a hudebních produkcí 

 • provozování, podpora a správa míst i organizací zajišťujících vzdělávání a uzdravení, sport i relaxaci, umění a tvořivost, kulturu i hudbu, ochranu přírodních zdrojů a vztahu k půdě

 • osvěta, osobnostní rozvoj, výuka a vzdělávací činnost

 • podpora obnovitelných energetických zdrojů

 • aktivní ochrana, záchrana, výsadba a obnova lesů, pralesů, oceánů, moří, vodních zdrojů, jezer, rybníků, potoků, řek, stromů, alejí, stromořadí a permakulturních zahrad

 • osvěta a činnosti vedoucí ke snižování ekologických zátěží a odpadového hospodářství. Celková ochrana fauny a flory

Členství, příspěvky:

 • členství ve spolku je dobrovolné a vzniká automaticky odesláním přihlášky nebo online registrací na jakoukoliv akci, která se koná v prostorách centra Kalimeta....

 • přihlášením a registrací do spolku nevzniká pro člena žádný závazek a ze spolku lze kdykoliv vystoupit

 • každý člen spolku ("Živý Člověk") plně zodpovídá sám za sebe a za jakékoliv své činy

 • každý člen spolku plně zodpovídá za své děti, pokud s nimi přichází do prostoru Kalimety

 • registrace nového člena může být provedena také přímo na místě v den konání akce

 • ​​příspěvek poskytnutý na akci je dobrovolný členský příspěvek a slouží na provoz a zajištění akce

 • příspěvek může být poskytnut v hotovosti nebo elektronickou formou přes platební bránu

 • příspěvek může být poskytnut také jinou formou či výměnou energie, pokud se na tom obě strany společně dohodnou

 • členský příspěvek je nevratný

 • pro rezervaci místa na dané akci, je třeba vždy předem uhradit uvedený příspěvek (zálohu)

 • proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací

Příspěvky a storno podmínky:

- příspěvek (záloha), kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako vaše potvrzení závazku, že na akci přijdete. Její úhradou přijímáte svou odpovědnost za to, že se na akci budete moci dostavit, stejně jako důsledky níže uvedené, pokud se na akci nedostavíte.

3 týdny před začátkem akce: vrácení 100% zálohy
2 týdny před začátkem akce: vrácení 50% zálohy
1 týden před začátkem akce: záloha se nevrací

Kalimeta-pulmesic